top of page

Acerca de

P1010489.ORF

VILLKOR (B.Y.O.S)
Villkor för alla deltagande för BRING YOUR OWN STUFF på BREAK ROOM. Vänligen läs igenom villkoren innan du slutför din bokning.
– Det gäller din säkerhet! 

1.Instruktionen som ges av personal ska följas.

2. Säkerhetsutrustningen ska vara på under HELA tiden i rummet och tas av först när man kommer ut

[Tänk på! Ta av handskarna först för att undvika att få ev. glassplitter på dig!]
 

3.Aktiviteten får endast ske i våra avsedda rum. Utanför rummet är det förbjudet att slå och svinga.  
 

4. Första slaget får först ske när dörren är stängd.

 

5. SAFE ZONE-markeringen ska respekteras 
 

6. Man får endast kasta objekt i glas på väggar och golv – man får inte slå och banka direkt på väggar och golv med  redskapen. Om objekt hamnar på golvet SKA dessa plockas upp och sättas på borden för att bankas. Bankande på/mot golv och väggar är förbjudna och ska undvikas. Om skador uppstår som BREAK ROOM måste åtgärda kan du komma att bli ersättningsskyldig.

- Bryts reglera har personal på Break Room rätt att avbryta er session och ersätter inte förlorad tid.
 

7. Man får inte under några omständigheter kasta på eller mot någon annan i rummet. 
 

8. Objekten ska ställas på borden – det är objekten som ska förstöra och bord ska inte slås sönder AVSIKTLIGT eller flyttas/kastas runt. Straffavgift för detta är 200:-/per lastpall och betalas på plats/faktureras 
 

9. Högtalare och belysning ska inte förstöras.
 

10. Break Room tar inget ansvar för skada av privata ägodelar och ansvarar EJ för värdesaker 

 

11. OBJEKT SOM TILLÅTS ATT TAS MED I B.Y.O.S: Allt glas och porslin samt speglar. Även objekt i plast är godkända.

ELEKTRONIK: Köksredskap och kontors/hemma-elektronik.

Detta får du inte ta med: 

Större möbler, soffa, säng, äldre tjock-skärmar, lysrör eller andra ljuskällor, AC. 

 

12. Ni tar eget ansvar för att batteri och alla ljuskällor är borttagna. Det kan tillkomma en straffavgift om personal upptäcker och behöver ta ut dessa på ca 25:-/per objekt som behöver hanteras.

13. Har ni valt att personal ska lägga upp objekten på borden i förväg så kan det tillkomma några minuters väntetid. Detta påverkar inte er tid i rummet. 

14. Tiden börjar från att dörren stängs och det gäller även om ni väljer att lägga upp objekten själv. 

 

15. Objekten som tas med ska visas upp för personal för att försäkra sig om att objekten är godkända, samt att de är rätt antal. Har ni med er påsar kommer dessa förflyttas över till våra egna backar och sedan lämnas in i rummet.

16.Det ingår 20 objekt per 150:- varav MAX 7 elektronikprylar/mindre möbler (resterande är glas/porslin) 

Sedan är priserna 20:-/per elektronik samt 20:-/10 st glas/porslin om man har mer än det som ingår i paketet.

Kostnaden motsvarar avgift för bortforsling samt städ och tid i rum. 

 
17. Det är förbjudet att delta i en session på Break Room i berusat tillstånd. Anser vi att tillståndet påverkar kapacitet till att förstå instruktionerna har personal på Break Room rätt att avbryta bokningen och ersätter inte utebliven session.  
 

18. Om man inte deltar i aktiviteten men befinner sig i rummet så gäller samma krav på skyddsutrustning och detta kostar 25:-/per åskådare.
 

19. Alla deltagare har skyldighet att respektera och visa hänsyn till övriga deltagare. 

20. De är endast de tillhyggen som vi tillhandahåller i rummen som är tillåtna, och andra s.k vapen får inte tas in.  
 

21. Deltagare är skyldig att sköta skyddsutrustning och använda för endast avsett syfte. Ersättning kan krävas om skada uppstår genom slarv, oaktsamhet eller icke lämplig användning.  
 

22. Man deltar i aktiviteten på egen risk och Break Room ansvarar inte för någon form av skada. Break Room tillhandahåller skyddsutrustning, samt säkerhetsinstruktion innan aktiviteten börjar.

 

23. Personer under 15 år får inte delta i aktiviteten utan vårdnadshavares skriftliga medgivande eller närvarande och godkännande av ovanstående regler och villkor. [Från 6 år i vuxet sällskap]

24. Av-/och ombokning skall ske 24 timmar innan bokad session. Uteblivet besök utan besked debiteras på fullt belopp och den som står på bokningen faktureras.  
      - Bokningar som är gjorda med kort varsel dvs. mindre än 24h innan besök inte är avbokningsbara. 

       (Gäller även drop-in)

      - Information som rör av och ombokning MÅSTE vara oss tillhanda 24h innan. Beskedet gällande av/ombokning för befintlig bokning ska endast ske via mail [info@malmobreakroom.se]
 

25. Ändringar måste inkomma senast 12 timmar innan bokad tid för att vi ska hinna hantera det.

- Information som ändringar i din bokning MÅSTE vara oss tillhanda 12h innan. Beskedet gällande ändringar för befintlig bokning ska endast ske via mail [info@malmobreakroom.se]

26. Du som bokar ansvarar för att medverkande har fått ta del av villkor och regler. Bryts reglerna eller instruktionerna inte respekteras och avsiktliga skador sker så kommer man bli ersättningsskyldig och fakturering sker till bokare.

effftererr ifyll.png
bottom of page
Trustpilot
Trustpilot