top of page

Acerca de

VILLKOR 
Villkor för alla deltagande för COLOR SMASH-session. Vänligen läs igenom villkoren innan du slutför din bokning.
– Det gäller din säkerhet! 

drips .png
drips .png

1. Instruktionen som ges av personal ska följas.

2. Aktiviteten får endast ske i våra avsedda rum. Utanför rummet är det förbjudet måla och kasta färg.
 

3. Aktiviteten börjar och ska endast pågå när dörren är stängd.
 

4. Man får endast använda redskap som penslar och andra tillbehör till det som de är avsedda för. 

5. Man får inte kasta på varandra avsiktligt i ansiktet på någon annan i rummet. 

6. Det är krav på skoskydd och skyddsglasögon. 

 

7. Man får inte förtära färgen. 
 

8. Break Room tar inget ansvar för skada av privata ägodelar och ansvarar EJ för värdesaker. 
 

9. Aktiviteten inkluderar färg och Break Room tar inget ansvar för fläckar på kläder. Vi tillhandahåller ponchos som kostar 10:- men vi garanterar inte FULLT skydd utan aktiviteten utförs på egen risk. 
 

10. Alla deltagare har skyldighet att respektera och visa hänsyn till övriga deltagare. 
 

11. Deltagare är skyldig att sköta skyddsutrustning samt redskap och använda för endast avsett syfte. Ersättning kan krävas om skada uppstår genom slarv, oaktsamhet eller icke lämplig användning. 

12. Aktiviteten rekommenderas från 4 år. Vuxen måste vara närvarande men ej krav på vuxen i rummet under aktiviteten. 

13. Mängden färg är ca 0.5 l (Standard) resp. ca 1 l (XXL)  inkl bomberna. 

14. Aktiviteten är fri och man får själv lägga upp tiden - dvs att vi inte ansvarar för om all färg förbrukas på 5 minuter. Dock är mängden avsedd till för att räcka under tiden och även ge utrymme för kreativitet.

15. Av-/och ombokning skall ske 24 timmar innan bokad session. Uteblivet besök utan besked debiteras på fullt belopp och den som står på bokningen faktureras.  
      - Bokningar som är gjorda med kort varsel dvs. mindre än 24h innan besök inte är avbokningsbara. (Gäller även drop-in)

      - Information som rör av och ombokning MÅSTE vara oss tillhanda 24h innan. Har vi ingen möjlighet att svara i telefon så ska besked vara oss tillhanda via SMS eller mail. 
 

16. Ändringar i befintlig bokning: Antal personer och valt paket är bindande då det anpassas specifikt efter respektive bokning med mängd färg, antal personer och tidsplanering. Ändringar måste inkomma senast 12 timmar innan bokad tid. [Ex. Om ni bokat för 4 personer men endast 2 medverkar så debiteras ni för 4 personer om vi inte fått informationen i förväg]  Detta då färgen blandas inför just er tid och inte går att spara.

-- Information som ändringar i din bokning MÅSTE vara oss tillhanda 12h innan. Har vi ingen möjlighet att svara i telefon så ska beskedet sändas via mail eller SMS.

17. Du som bokar ansvarar för att medverkande har fått ta del av villkor och regler samt följer dessa. Bryts reglerna eller instruktionerna inte respekteras ligger ansvaret hos dig som bokat. Förekommer skador och förstörelse kan du komma att bli ersättningsskyldig.

bottom of page
Trustpilot
Trustpilot