top of page

Acerca de

P1010489.ORF

VILLKOR 
Villkor för alla deltagande för session på BREAK ROOM. Vänligen läs igenom villkoren innan du slutför din bokning.
– Det gäller din säkerhet! 

1.Instruktionen som ges av personal ska följas.

2. Säkerhetsutrustningen ska vara på under HELA tiden i rummet och tas av först när man kommer ut

[Tänk på! Ta av handskarna först för att undvika att få ev. glassplitter på dig!]
 

3.Aktiviteten får endast ske i våra avsedda rum. Utanför rummet är det förbjudet att slå och svinga.  
 

4. Första slaget får först ske när dörren är stängd.

 

5. SAFE ZONE-markeringen ska respekteras 
 

6. Man får endast kasta objekt i glas och porslin på väggar – man får inte slå och banka direkt på väggar och golv med  redskapen. Om objekt hamnar på golvet SKA dessa plockas upp och sättas på borden för att bankas. Bankande på/mot golv och väggar är förbjudna och ska undvikas. Om skador uppstår som BREAK ROOM måste åtgärda kan du komma att bli ersättningsskyldig (§ 20 i villkoren) 

- Bryts reglera har personal på Break Room rätt att avbryta er session och ersätter inte förlorad tid.
 

7. Man får inte under några omständigheter kasta på eller mot någon annan i rummet. 
 

8. Objekten står på bord som består av lastpallar – det är objekten placerade OVANPÅ som ska förstöras, inte borden och det är förbjudet att förstöra borden avsiktligt samt att montera ner/kasta runt bänkarna)  

-För varje pall som är trasig/förflyttad kommer man debiteras 200:-/per pall på plats. Skulle vi märka detta först efter ert besök kommer ni faktureras och administrativa avgifter kan tillkomma. 

Detta för att det inte är marginal för att åtgärda detta och leder till förseningar för nästa kund samt försämrad arbetsmiljö för personal. 
 

9. Ljudanläggning och belysning får EJ FÖRSTÖRAS.
 

10. Break Room tar inget ansvar för skada av privata ägodelar och ansvarar EJ för värdesaker 

11. Det är förbjudet att delta i en session på Break Room i berusat tillstånd. Anser vi att tillståndet påverkar kapacitet till att förstå instruktionerna har personal på Break Room rätt att avbryta bokningen och ersätter inte utebliven session.  
 

12. Om man inte deltar i aktiviteten men befinner sig i rummet så gäller samma krav på skyddsutrustning. 
 

13. Alla deltagare har skyldighet att respektera och visa hänsyn till övriga deltagare. 

14. De är endast de tillhyggen som vi tillhandahåller i rummen som är tillåtna, och andra s.k vapen får inte tas in.  
 

15. Deltagare är skyldig att sköta skyddsutrustning och använda för endast avsett syfte. Ersättning kan krävas om skada uppstår genom slarv, oaktsamhet eller icke lämplig användning.  
 

16. Man deltar i aktiviteten på egen risk och Break Room ansvarar inte för någon form av skada. Break Room tillhandahåller skyddsutrustning, samt säkerhetsinstruktion innan aktiviteten börjar.

17. Personer under 15 år får inte delta i aktiviteten utan vuxens skriftliga medgivande eller närvarande och godkännande av ovanstående regler och villkor. [Från 6 år i vuxet sällskap]

18. Av-/och ombokning skall ske 24 timmar innan bokad session. Uteblivet besök utan besked debiteras på fullt belopp och den som står på bokningen faktureras.

Vi försöker erbjuda lösningar i den mån vi kan då vi förstår att oförutsägbara saker kan ske! Men har tyvärr ingen möjlighet att ta hänsyn till vad som ligger bakom uteblivet besök och önskar att detta respekteras.
      - Bokningar som är gjorda med kort varsel dvs. mindre än 24h innan besök inte är avbokningsbara. 

       (Gäller även drop-in)

      - Information som rör av och ombokning MÅSTE vara oss tillhanda 24h innan. All information som rör av-/ombokning ska ske via MAIL!
 

19. Ändringar i befintlig bokning: Antal personer och vald session är bindande då rummen anpassas specifikt efter respektive bokning med antal objekt, tema och tidsplanering. Ändringar måste inkomma senast 12 timmar innan bokad tid. [Ex. Om ni bokat för 4 personer men endast 2 medverkar så debiteras ni för 4 personer om vi inte fått informationen i förväg]  

-- Information som ändringar i din bokning MÅSTE vara oss tillhanda 12h innan. All information som rör ändringar ska ske via MAIL!

20. Du som bokar ansvarar för att medverkande har fått ta del av villkor och regler. Bryts reglerna eller instruktionerna inte respekteras och avsiktliga skador sker så kommer man bli ersättningsskyldig och fakturering sker till Dig som står på bokningen.

effftererr ifyll.png
bottom of page
Trustpilot
Trustpilot